Tarikh

Kumpulan Peristiwa Bulan Jumadal Awwal

Bulan Jumadal Awwal atau Jumadal Ula adalah bulan kelima dalam kalender hijriyah kalender Islam. Penamaan bulan Jumadal Awal didasarkan pada kondisi yang dialami masyarakat saat itu. Menurut Abu Sa‘id sebagaimana dikutip oleh Ibnu Manzhur dalam kitab Lisanul ‘Arab, penamaan bulan Jumadal Ula mendekati makna pada bulan tersebut, yaitu musim dingin (syita).

Jumada berasal dari kata jamada (جمد ), yang mempunyai arti ‘beku’. mendeskripsikan kondisi sangat dingin sehingga seperti kondisi air menjadi beku.

beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam dunia Islam yang terjadi di Bulan Jumadal Awal kami rangkumkan sebagai berikut.

  1. Lahirnya Cucu Rasulullah SAW

Lahirnya Sayyidah Zainab putri Ali bin Abi Thalib dan Fathimah Az-Zahra. Ia lahir tanggal 5 Jumadil Awwal 5 H dan wafat pada Bulan yang sama tanggal 13 Jumadal Awwal 11 H dengan Fatimah Az-Zahrah wafat. Ia adalah putri bungsu Rasulullah SAW, yang menyaksikan perjuangan mendakwahkan agama Allah Ta’Ala.

  1. Pertempuran Moota Mu’tah

Pertempuran Moota / MU’tah terjadi di bulan Jumadil Awal melawan pasukan Bizantium. Nabi Muhammad SAW tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. sebanyak 3 ribu orang. Pengiriman pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Sementara pasukan Ghassaniyah berjumlah 200 ribu orang. Sebanyak 100 ribu pasukan berasal dari Kekaisaran Romawi Timur, sedangkan 100 ribu lainnya berasal dari pasukan Ghassaniyah.
Panglima perang dari Pasukan Muslimin untuk mengikuti Pertempuran Mu’tah dipilih langsung oleh Muhammad. Panglima perang yang terpilih ialah Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abu Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga panglima Memimpin secara berurutan gugur secara berurutan dalam pertempuran. Muhammad menetapkan bahwa ketika panglima tersebut gugur, maka posisi panglima perang berikutnya dipilih langsung oleh Pasukan Muslimin.[19]

Khalid bin Walid yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panglima keempat dari pertempuran Mu’tah.

  1. Nabi Muhammad SAW Menikahi Khadijah

Di bulan Jumadil Awal juga Nabi Muhammad SAW menikahi istri tercinta yakni Khadijah binti Khuwailid. Khadijah Binti Khuwailid bin As’ad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Killab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah, Al-Qurrasyi Al-Asadiyyah. sangat terhormat, bijaksana dan cerdas serta berasal dari keluarga Quraisy yang terkemuka dan kaya raya. Khadijah menjadi wanita yang paling dicintai nabi Muhammad. Khadijah adalah satu-satunya orang yang diberi salam oleh Allah SWT melalui jibril ketika jibril menemui Muhammad.

  1. Wafatnya Sahabat Nabi SAW

Di bulan Jumadil Awal, juga terdapat terdapat beberapa peristiwa wafatnya sahabat nabi yaitu: – Zaid bin Haritsah, sahabat nabi Muhammad dan pemeluk Islam paling awal dari kalangan bekas budak nabi Muhammad. – Ja’far bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib, sepupu nabi Muhammad dan kakak dari Khalifah ke-4, Ali bin Abi Thalib. – Abdullah Ibn Rawaahah, salah satu sahabat nabi Muhammad SAW.

  1. Perang Al-Ashirah Peperangan “Al-Ashirah” pada tahun kedua hijriah, dipimpin oleh nabi Muhammad SAW. Tidak terjadi pertempuran disebabkan perjanjian damai yang diantara Rasulullah SAW dengan Bani Mudlij dan penyokong mereka Bani Hamzah.
  2. Lahirnya Ulama Besar

Jumadal Awwal juga merupakan bulan kelahiran beberapa ulama dan awliya’ besar, seperti Imam al Ghazali dan Imam Ali Zainal Abidin.

Share Kebaikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *